پیش ثبت نام دوره EMC به مبلغ 300 هزار تومان صورت میپذیرد.
این مبلغ صرفا جهت شرکت در جلسه مصاحبه است و به منزله ثبت نام نیست .
در صورت عدم پذیرش در جلسه مصاحبه و یا عدم  تمایل شما به ادامه فرایند ثبت نام کل این مبلغ بازگشت داده خواهد شد .

با پرداخت این مبلغ قبل از تاریخ  18 فروردین معادل 2.600.000 تومان  تخفیف از دوره EMC دریافت خواهید نمود.

  • قیمت:

فهرست

لطفا صبر کنید